Chartēs tēs Ēpeirou dialamvanōn en leptomereia tēn nyn horothetikēn grammēn metaxy Hellados kai Tourkias kai tas mē pragmatopoiētheisas grammas tou Kalama (Thyamidos) potamou symphōnōs me tēn Verolineion synthēkēn tou 1881 Maps Princeton University Public content

Georeferenced: false

Georeferencing

Loading...